Відгук від редакції журналу “Право України”

Відгук від редакції журналу “Право України”

О.Д.Святоцкій
Головний редактор

Редакція Журналу “Право України” Дійсно співпрацювало з веб-студію IT4U.ua (ФОП Негода М.П.) относительно создания та модернізації сайту pravoua.com.ua сильні сторони IT4U можна назваті: відповідальність співробітніків, належно рівень програмного Виконання. Альо були питання относительно графічного дизайну та вартості робіт.

Загаль на сайті Зроблено базу видань, Продаж електронних та друкована версій журналу, доступ до Електронної Версії за подписка та много Іншого.

За 5-ти бальною шкалою Можемо поставити команді Дмитра Кармазіна та Антона Золотарьова оцінку Чотири та рекомендуваті ее (команду) іншім Бюджетним організаціям.